Selecteer een pagina

Anders kijken en organiseren

Het einde van de ‘IT-afdeling’

Waarom is het opleveren van een software / IT project zoveel onvoorspelbaarder dan bijvoorbeeld het opleveren van een huis?

Je kan er een boek over schrijven. En dat heb ik dan ook maar eens gedaan. Over hoe gek en ineffectief het eigenlijk is als we een Tayloriaanse benadering (mens/machine metafoor) blijven gebruiken in de besturing van IT zonder dat we het beseffen. Welke rol impliciete kennis, creativiteit, serendepity en leren speelt in softwareontwikkeling. Over irrationaliteit in organisaties en waarom het belangrijk is dat te onderkennen. Hoe andere metaforen je kunnen helpen bij Anders Organiseren door Anders te Kijken. En nog veel meer.

Na de zomer in de schappen.

Over de auteur

Cor Broekhuizen

 

De vierde industriële revolutie is begonnen. Vrijwel alles wordt software of voorzien van software; de volgende stap in de digitale revolutie. Connected, digitaal, mobiel, virtueel, geautomatiseerd, gerobotiseerd en voorzien van kunstmatige intelligentie. Enorme hoeveelheden data kunnen steeds beter worden verwerkt en geanalyseerd. Alles, zelfs het menselijk lichaam, wordt voorzien van sensoren, software en connectiviteit (Internet of Things ) waardoor nóg meer data beschikbaar komt voor slimme toepassingen. Bots en robots nemen taken over waardoor banen verdwijnen maar ook nieuwe banen ontstaan. En al die ontwikkelingen versterken elkaar waardoor er ‘a perfect storm of change’ ontstaat. Organisaties die dit willen bijbenen of zelfs vóór zijn, zien zich genoodzaakt steeds meer te investeren in IT, terwijl het aanbod van IT’ers nu al ontoereikend is en er enorme schaarste lijkt te ontstaan.

Maar we zien ook dat alles wat NIET digitaal kan worden, extreem waardevol wordt. Waardevol omdat het minder makkelijk en minder snel kopieerbaar of schaalbaar is. Het is daarmee dé onderscheidende factor. Menselijke aspecten zoals leren, creativiteit, voorstellingsvermogen, intuïtie, empathie, emotie en ethiek worden nóg belangrijker dan ze nu al zijn. Want computers kunnen wel simuleren, maar kunnen niet ‘zijn’.
Dit heeft niet alleen impact op de manier waarop we werken en leidinggeven maar ook op de manier waarop we (IT) organiseren. De klassieke centrale – ofdemand/supply organisatie van IT, met niet zelden een ouderwetse besturing vanuit een Tayloriaans mensbeeld, heeft de langste tijd gehad. Zeker als we de schaarse IT-capaciteit aan ons willen of moeten binden.

Vragen als; wat motiveert professionals? Hoe leren individuen? Hoe leren Teams? Hoe realiseer je succesvolle projecten? Hoe organiseer je dat dan? Hoe kom je van A naar B? komen uitgebreid aan de orde in dit boek waarin ingegaan wordt wat de relevantie is van (impliciete) kennis, irrationaliteit in organisaties, motivatie van professionals en de kunst van leidinggeven aan professionals. Met veel voorbeelden uit de praktijk en inzichten uit kennismanagement en veranderkunde.

Cor Broekhuizen is organisatieontwikkelaar en werkt bij Wielinq.

copyright 2022

copyright 2022