Anders kijken en organiseren

Het einde van de IT-afdeling

Waarom is het opleveren van een software / IT-project zoveel onvoorspelbaarder dan bijvoorbeeld het opleveren van een huis?

Je kan er een boek over schrijven. En dat heb ik dan ook maar eens gedaan. Over hoe gek en ineffectief het eigenlijk is als we een Tayloriaanse benadering (mens/machine metafoor) blijven gebruiken in de besturing van IT zonder dat we het beseffen. Welke rol impliciete kennis, creativiteit, serendepity en leren speelt in softwareontwikkeling. Over irrationaliteit in organisaties en waarom het belangrijk is dat te onderkennen. Hoe andere metaforen je kunnen helpen bij Anders Organiseren door Anders te Kijken. En nog veel meer.

Nu in de schappen.

 

Over het boek 

Anders kijken en organiseren

 

De vierde industriële revolutie is begonnen. Vrijwel alles wordt software of voorzien van software. De volgende stap in de digitale revolutie. Connected, digitaal, mobiel, virtueel, geautomatiseerd, gerobotiseerd en voorzien van kunstmatige intelligentie. Enorme hoeveelheden data kunnen steeds beter worden verwerkt en geanalyseerd. Alles, zelfs het menselijk lichaam, wordt voorzien van sensoren, software en connectiviteit (internet of things) waardoor nóg meer data beschikbaar komt voor slimme toepassingen. Bots en robots nemen taken over waardoor banen verdwijnen maar ook nieuwe banen ontstaan. En al die ontwikkelingen versterken elkaar, waardoor er a perfect storm of change ontstaat. Organisaties die dit willen bijbenen of zelfs vóór zijn, zien zich genoodzaakt steeds meer te investeren in IT, terwijl het aanbod van IT’ers nu al ontoereikend is en er enorme schaarste lijkt te ontstaan.

Maar we zien ook dat alles wat niet digitaal kan worden, extreem waardevol wordt. Waardevol omdat het minder gemakkelijk en minder snel kopieerbaar of schaalbaar is. Het is daarmee dé onderscheidende factor. Menselijke aspecten zoals leren, creativiteit, voorstellingsvermogen, intuïtie, empathie, emotie en ethiek worden nóg belangrijker dan ze nu al zijn. Want computers kunnen wel simuleren, maar kunnen niet zijn. Dit heeft niet alleen impact op de manier waarop we werken en leidinggeven, maar ook op de manier waarop we (IT) organiseren. De klassieke centrale of demand-supplyorganisatie van IT, met niet zelden een ouderwetse besturing vanuit een Tayloriaans mensbeeld, heeft de langste tijd gehad. Zeker als we de schaarse IT-capaciteit aan ons willen of moeten binden. 

Vragen als ‘Wat motiveert professionals? Hoe leren individuen? Hoe leren teams? Hoe realiseer je succesvolle projecten? Hoe organiseer je dat dan? Hoe kom je van A naar B?’ komen uitgebreid aan de orde in dit boek, waarin wordt ingegaan op wat de relevantie is van (impliciete) kennis, irrationaliteit in organisaties, motivatie van professionals en de kunst van leidinggeven aan professionals. Met veel voorbeelden uit de praktijk en inzichten uit kennismanagement en veranderkunde.

De Podcast

In deze Podcast-serie (losjes gebaseerd op het boek ‘Anders Kijken en Organiseren – het einde van de IT-afdeling’) gaan Rik Spann en Cor Broekhuizen met elkaar én met gasten in gesprek over een meer holisitisch manier van kijken naar organisaties om vervolgens met elkaar te verkennen of en hoe dat consequenties heeft voor hoe we ons organiseren. We doen dit door met elkaar te improvseren. Te jammen!

Luister op Spotify of Apple Podcasts naar Rik Spann en Cor Broekhuizen.

Over de auteur

Cor Broekhuizen

 

Cor Broekhuizen begon zijn carrière in de jaren ’80 als ‘computerprogrammeur’ bij een verzekeraar. Daarna vervulde hij zo’n beetje alle klassieke IT rollen. De afgelopen 25 jaar heeft hij zich beziggehouden met de vraag hoe de IT-functie van organisaties anders en beter georganiseerd zou kunnen worden. Waarom lijkt alles zo moeizaam te moeten gaan zodra het over IT en digitalisering gaat?  Als (interim-) IT-directeur of – CIO heeft hij aan het roer gestaan van veel IT-organisaties in alle soorten en maten, op zoek naar het antwoord op die vraag. Zich realiserend dat technologie eigenlijk zelden de echte bottleneck is, ging hij zich meer en meer toeleggen op organisatie-, veranderkunde en leiderschap in de hoop meer en betere antwoorden te krijgen.

Als corporate antropoloog probeert hij cultuur en gedrag in organisaties steeds beter te begrijpen door steeds weer anders te kijken. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol. Cor is gitarist in diverse bands en is nog regelmatig op de Nederlandse podia te vinden. Als vrijwilliger heeft hij zich jarenlang ingezet voor de verbetering van de kinderoncologie in Nederland met de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie als voorlopig hoogtepunt. Cor is medeoprichter van de adviesbureaus Wielinq (begeleiden van veranderingen in organisaties) en Team Sofie (innovatie van IT).

 

copyright 2022

copyright 2022