onze visie

 

 

 

onze visie

 

 

 

ONZE VISIE

De vierde industriële revolutie is begonnen. Vrijwel alles wordt software of voorzien van software; de volgende stap in de digitale revolutie. Connected, digitaal, mobiel, virtueel, geautomatiseerd, gerobotiseerd en voorzien van kunstmatige intelligentie.

En al die ontwikkelingen versterken elkaar waardoor er ‘a perfect storm of change’ ontstaat. Enorme hoeveelheden data kunnen steeds beter worden verwerkt en geanalyseerd. Alles, zelfs het menselijk lichaam, wordt voorzien van sensoren, software en connectiviteit (Internet of Things ) waardoor nóg meer data beschikbaar komt voor slimme toepassingen. Bots en robots nemen taken over waardoor banen verdwijnen en ook nieuwe banen ontstaan.

Onze visie is dat hierdoor, alles wat NIET digitaal kan worden, extreem waardevol wordt.

Het is waardevol omdat het minder makkelijk en minder snel kopieerbaar of schaalbaar is. Het is daarmee dé onderscheidende factor. Menselijke aspecten zoals creativiteit, voorstellingsvermogen, intuïtie, empathie, emotie en ethiek worden nóg belangrijker dan ze nu al zijn. Want computers kunnen wel simuleren, maar kunnen niet ‘zijn’. Technologie bepaalt de ‘hoe’ van de transformatie, de mens het ‘waarom’.

Dit heeft impact op de manier waarop we werken en de skills die we daarvoor nodig hebben. Op maatschappelijk-, organisatie-, team en individueel niveau.

In deze wereld van connectiviteit en samensmelting van verschillende technologieën is de verbinding tussen het NIET digitale en het digitale het uitdagende, interessante verandergebied.

Gebaseerd op Change2 door Gerd Leonhard

       ONZE

OMGEVING

ONZE OMGEVING

Menselijke aspecten zoals creativiteit, voorstellingsvermogen, intuitie, empathie, emotie en ethiek worden nog belangrijker dan ze nu al zijn. Want computers kunnen wel simuleren, maar kunnen niet ‘zijn’. Technologie bepaalt de ‘hoe’ van de transformatie, de mens het ‘waarom’. Dit heeft impact op de manier waarop we werken en de skills die we daarvoor nodig hebben. Op maatschappelijk-, organisatie-, team en individueel niveau.

In deze wereld van connectiviteit en samensmelting van verschillende technologieen is de verbinding tussen het NIET digitale en het digitale het uitdagende, interessante verandergebied.

Maatschappelijk wordt er gesproken over de digitale tweedeling, over het verlies van banen door digitalisering en ook het ontstaan van nieuwe banen en een andere visie op hoe wij ons werk doen. Deze ontwikkelingen kunnen niet worden tegen gehouden, maar wat je wel kunt doen, is er zorgvuldig mee omgaan. En daar is duurzaamheid en het creeren van toekomstvaste oplossingen de ambitie.

MAATSCHAPPIJ

ORGANISATIES

Organisaties moeten wendbaarder worden om adequaat op al die veranderingen in te kunnen spelen. Wendbaarheid zit in processen, systemen, besluitvormingsprocessen en mensen. Processen en systemen moeten niet te rigide zijn (computer says ‘no’), besluiten moeten genomen kunnen worden daar waar de meeste / beste context voor dat besluit is en mensen moeten leren om met ambiguïteit om te gaan. Er is niet een waarheid. Klantgericht is niet meer voldoende. Het toevoegen van (maat- schappelijke) waarde en betekenisvol zijn komt meer en meer in de plaats van groei en aandeelhouderswaarde. Dit impliceert voor veel organisaties impactvolle transformaties, zowel digitaal als in besturing, cultuur en gedrag.

AO web_beeldmerk bij maatschappij

MAATSCHAPPIJ

Maatschappelijk wordt er gesproken over de digitale tweedeling, over het verlies van banen door digitalisering en ook het ontstaan van nieuwe banen en een andere visie op hoe wij ons werk doen. Deze ontwikkelingen kunnen niet worden tegen gehouden, maar wat je wel kunt doen, is er zorgvuldig mee omgaan. En daar is duurzaamheid en het creeren van toekomstvaste oplossingen de ambitie.

AO web_beeldmerk bij maatschappij

ORGANISATIES

Organisaties moeten wendbaarder worden om adequaat op al die veranderingen in te kunnen spelen. Wendbaarheid zit in processen, systemen, besluitvormingsprocessen en mensen. Processen en systemen moeten niet te rigide zijn (computer says ‘no’), besluiten moeten genomen kunnen worden daar waar de meeste / beste context voor dat besluit is en mensen moeten leren om met ambiguïteit om te gaan. Er is niet een waarheid. Klantgericht is niet meer voldoende. Het toevoegen van (maat- schappelijke) waarde en betekenisvol zijn komt meer en meer in de plaats van groei en aandeelhouderswaarde. Dit impliceert voor veel organisaties impactvolle transformaties, zowel digitaal als in besturing, cultuur en gedrag.

Teams zullen korter bestaan en / of vaker van samenstelling wijzigen, vaker virtueel zijn. Er ontstaan teams binnen ecosystemen. Dus niet persé binnen één organisatie. Vanuit de ontwikkelingen op organisatieniveau wordt werken in teams ‘het nieuwe normaal’ en liggen er ook meer verantwoordelijkheden op teamniveau waardoor ‘anders organiseren’ vanzelf een vraagstuk wordt. De ‘behendigheid’ van het kunnen werken in en met wisselende teams wordt een belangrijke onderscheidende factor op organisatie- en individueel niveau.

TEAMS

INDIVIDU

Op individueel niveau wordt het belangrijk dat je kan werken in en met teams, dat je je goed kan aanpassen, dat je open staat te blijven leren en dat je oprecht nieuwsgierig bent. Naar ontwikkelingen om je heen, naar de mening of gevoelens van anderen en naar continue verbetering.

TEAMS

Teams zullen korter bestaan en / of vaker van samenstelling wijzigen, vaker virtueel zijn. Er ontstaan teams binnen ecosystemen. Dus niet persé binnen één organisatie. Vanuit de ontwikkelingen op organisatieniveau wordt werken in teams ‘het nieuwe normaal’ en liggen er ook meer verantwoordelijkheden op teamniveau waardoor ‘anders organiseren’ vanzelf een vraagstuk wordt. De ‘behendigheid’ van het kunnen werken in en met wisselende teams wordt een belangrijke onderscheidende factor op organisatie- en individueel niveau.

INDIVIDU

Op individueel niveau wordt het belangrijk dat je kan werken in en met teams, dat je je goed kan aanpassen, dat je open staat te blijven leren en dat je oprecht nieuwsgierig bent. Naar ontwikkelingen om je heen, naar de mening of gevoelens van anderen en naar continue verbetering.

AO web_turner in cirkel gespiegeld

We willen de wereld een beetje mooier maken. Door te werken met en voor organisaties en mensen die dat ook nastreven en organisaties en mensen die dat doen door ‘anders te organiseren’. Waardoor ruimte ontstaat voor de menselijke maat, professionaliteit en vakmanschap, plezier, autonomie, passie en respect. Wij geloven dat we daarmee de wereld een beetje mooier kunnen maken. We faciliteren een platform voor het delen van visie, kennis en ervaring. Door tegen- stellingen te organiseren bouwen we spanning in waardoor versneld leren en creeren leuk, spannend en inspirerend is. Als deelnemer bouw je mee aan het platform door mee te doen. Wij faciliteren.

DE COMMUNITY
‘ANDERS ORGANISEREN’

DE COMMUNITY ‘ANDERS ORGANISEREN’

We willen de wereld een beetje mooier maken. Door te werken met en voor organisaties en mensen die dat ook nastreven en organisaties en mensen die dat doen door ‘anders te organiseren’. Waardoor ruimte ontstaat voor de menselijke maat, professionaliteit en vakmanschap, plezier, autonomie, passie en respect. Wij geloven dat we daarmee de wereld een beetje mooier kunnen maken. We faciliteren een platform voor het delen van visie, kennis en ervaring. Door tegen- stellingen te organiseren bouwen we spanning in waardoor versneld leren en creeren leuk, spannend en inspirerend is. Als deelnemer bouw je mee aan het platform door mee te doen. Wij faciliteren.

DE COMMUNITY
‘ANDERS ORGANISEREN’

INITIATIEF VAN

CREATIVE VALLEY

ORTELIUSLAAN 1-27

3528 BA UTRECHT

 

 

OVER ANDERSORGANISEREN

PRIVACY POLICY

CREATIVE VALLEY

ORTELIUSLAAN 1-27

3528 BA UTRECHT

 

 

OVER ANDERSORGANISEREN

PRIVACY POLICY

INITIATIEF VAN